Уџбеници за школску 2023/2024. годину

5.разред

Српски језик и књижевност Читанка, А. Јерков, А.

Граматика, С.Ракоњац, Д. Милићевић

Радна свеска, А.Петровић, Д.Милићевић       Вулкан знање

Енглески језик (1. страни језик)      Sprint 1, udžbenik za 5. razred, izdavača Vuklan znanje, autori udžbenika su Catrin E Morris, Paola Tite, Grazia Cerulli i Luke Prodromou.

Sprint 1, radna sveska, autori Grazia Cerulli i Paola Tite

Историја        Душко Лопандић,Ивана Петровић      Историја-уџбеник са одабраним историјским изворима за 5.разред основне школе, Нови Логос, 2020

Географија     Марко Јоксимовић      уџбеник за пети разред основне школе, Нови Логос, 2018

Биологија      Биологија,уџбеник за 5. разред основне школе, Вулкан

Математика   Бранислав Поповић

Марија Станић

Сања Милојевић

Ненад Буловић            Математика Збирка задатака за 5 разред, Klett, 2018

Математика     Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић           Математика Уџбеник за 5 разред, Klett, 2018

Информатика и рачунарство (обавезни изборни)   Светлана Мандић        Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе, Клет, 2018

Техника и технологија          Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић           Техника и технологија за 5. разред основне школе, Клет, 2018

Ликовна култура       Милутин Мићић         Ликовна култура 5, уџбеник, ЛОГОС, 2019

Музичка култура  „Музичка култура 5“, уџбеник за пети разред основне школе, Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић,  Клетт

Руски језик (2. страни језик) (обавезни изборни)   Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић            Орбита 1, руски језик за пети разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008

  1. разред

Српски језик и књижевност Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић;

Сунчица Ракоњац Николов, Данијела Милићевић

Читанка за шести разред ; Граматика за шести разред ; Радна свеска, Вулкан знање

Енглески језик (1. страни језик)      Бен Вец, Дајана Пај    English plus 2(second edition)- уџбеник и радна свеска за 6. разред, Нови Логос, 2022

Историја        Душко Лопандић, Ивана Петровић     Историја-уџбеник са одабраним историјским изворима за 6.разред основне школе, Нови Логос, 2020

Географија     Снежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић        уџбеник за шести разред основне школе, Нови Логос, 2019

Биологија      Милица Маркелић,Ива Лакић,Катарина Зељић,Невена Кузмановић   Биологија,уџбеник за 6.разред, Вулкан знање, 2019

Математика   Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић         Математика, збирка задатака за 6.разред основне школе, Клетт, 2020

Математика     Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Математика, уџбеник за 6.разред основне школе, Клетт, 2020

Информатика и рачунарство           Светлана Мандић        Информатика и рачунарство за 6. разред основне школе, Клет, 2019

Техника и технологија          Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић           Техника и технологија за 6. разред основне школе, Клет, 2019

Ликовна култура       Милутин Мићић         Ликовна култура 6, уџбеник, ЛОГОС, 2019

Музичка култура       Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан      Музичка култура , уџбеник за шести разред основне школе, Логос, 2022

Руски језик (2. страни језик) Предраг Пипер,Марина Петковић, Светлана Мирковић         Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, Завод за уџбенике Београд, 2008

Физика           Физика уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама

(Александар Кандић, Горан Попарић) Нови Логос

7.разред

Српски језик и књижевност Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић Читанка 8, Вулкан знање, 2021

Српски језик и књижевност    Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов      Граматика 8, Вулкан знање, 2021

Енглески језик (1. страни језик)      Бен Вец, Дајана Пај    English plus 3(second edition)- уџбеник и радна свеска за 7. разред, Нови Логос, 2022

Историја        Чедомир Антић, Мања Милиновић    Историја-уџбеник са одабраним историјским изворима за 7.разред основне школе, Нови Логос, 2020

Географија     Дејан Шабић,Снежана Вујадиновић   уџбеник за седми разред основне школе, Нови Логос, 2019

Биологија      Милица Маркелић,Ива Лакић,Катарина Зељић,Невена Кузмановић   Биологија,уџбеник за 7.разред основне школе, Вулкан знање, 2020

Математика   Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић           Математика Уџбеник за 7 разред, Klett, 2020

Математика     Бранислав Поповић

Марија Станић

Сања Милојевић

Ненад Вуловић Математика Збирка задатака за 7 разред, Klett, 2020

Хемија Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић     Хемија-Лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе, Нови Логос, 2020

Хемија Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић     Хемија, Уџбеник за седми разред основне школе, Нови Логос, 2020

Информатика и рачунарство           Светлана Мандић        Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе, Клет, 2019

Музичка култура       Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан      Музичка култура , уџбеник за седми разред основне школе, Логос, 2022

Техника и технологија          Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић           Техника и технологија за 7. разред основне школе, Клет, 2021

Ликовна култура       Милутин Мићић         Ликовна култура 7, уџбеник, ЛОГОС, 2020

Физика уџбеник, Александар Кандић, Горан Попарић, Милена Богдановић

Физика збирка задатака, Братислав Јовановић

Срђан Зрнић

Нови Логос

 

8.разред

Српски језик и књижевност Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић Читанка 8, Вулкан знање, 2021

Српски језик и књижевност    Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов      Граматика 8, Вулкан знање, 2021

Енглески језик (1. страни језик)      Бен Вец, Дајана Пај    English plus 4(second edition)- уџбеник и радна свеска за 8. разред, Нови Логос, 2022

Историја        Ратомир Миликић,Ивана Петровић    Историја-уџбеник са одабраним историјским изворима за 8.разред основне школе, Нови Логос, 2021

Географија     Дејан Шабић,Снежана Вујадиновић   уџбеник за осми разред основне школе, Нови Логос, 2020

Биологија      Милица Маркелић,Ива Лакић,Катарина Зељић,Невена Кузмановић   Биологија,уџбеник за 8. разред основне школе, Вулкан знање, 2020

Математика   Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Математика, уџбеник за 8.разред основне школе, Клетт, 2021

Математика     Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић         Математика, збирка задатака за 8.разред основне школе, Клетт, 2021

Информатика и рачунарство           Светлана Мандић        Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе, Клет, 2021

Техника и технологија          Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић           Техника и технологија за 8. разред основне школе, Клет, 2021

Ликовна култура       Милутин Мићић         Ликовна култура 8, уџбеник, ЛОГОС, 2021

Музичка култура       Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан      Музичка култура , уџбеник за осми разред основне школе, Логос, 2022

Хемија Татјана Недељковић    Хемија, Лабораторијске вежбе са задацима за осми разред основне школе, Нови Логос, 2021

Хемија Татјана Недељковић    Хемија, Уџбеник за осми разред основне школе, Нови Логос, 2021

Руски језик (2. страни језик) (обавезни изборни)   Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић            Орбита 4, руски језик за осми разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010

ФИЗИКА 8 – УЏБЕНИК са лабораторијским вежбама и задацима,

ФИЗИКА 8 – ЗБИРКА ЗАДАТАКА

Аутори: Др  Душан Поповић, Мр Мил ена Богдановић, Дра Александар Кандић

Приручник за наставнике       НовиЛогос

Претражи

+
RSS