Платформа – Чувам те

Сваки ученик у школу долази из различитог породичног окружења. Породице се разликују по структури (вишечлане, вишегенерацијске, комплетне – некоплетне…), односима (слагање – неслагање), заступљености неких од порока (алкохолизам, наркоманија…) и много чему другом, а све то утиче на развој личности ученика и његово понашање. У зависности од проблема у решавање се укључују родитељи (осим у ситуацији када су они извор проблема и када проценимо да би њихово укључивање довело до више штете него користи) или друге институције.

Врло је важно да се просветни радници упознају са сваким учеником и током школовања пажљиво посматрају и прате одрастање и и понашање сваког детета, како би им пружили адекватну помоћ онда када је најпотребнија.

Ученик који има неки проблем ће то сигурно показати, а на просветним радницима је да то примете. Проблем се најбоље уочава кроз успех ученика и његовог однос са другима.

Уколико проблем не буде примећен, он се усложњава и може имати велике последице како на појединца тако и на друштвено окружење, истиче педагог, Драгана Мидић.

Претражи

+
RSS