ОШ „Јован Јовановић Змај“

Ивана Милутиновића 64, Змајево 21213

Телефон: 021/726-110

Емаил: jjzmaj.zmajevo@gmail.com

ПИБ: 100641668
МБ:. 8007004
ТР. 840-211660-13

 

Ваше сугестије, предлоге примедбе можете послати преко доле постављене форме.