ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА

Српски језик Оливера Пантовић
Српски језик Марија Грубач Митић – замена Весна Бјелић
Математика Љубица Јокишић
Математика Драгана Веселиновић
Информатика Јован Вујовић
Техника и технологија Јован Вујовић
Енглески језик Драгана Симић
Енглески језик Оливера Војводичан
Руски језик Кристина Бјелица
Физика Раде Марјановић
Хемија Магдалена Делибашић
Историја Наташа Танасковић
Географија Рајка Вуковић
Биологија Мирослава Вуковић
Музичка култура Љубица Обрадовић
Ликовна култура Силвија Вулановић
Физичко и здравствено васпитање Милан Иванић
Верска настава Стефан Хлађик
Католички катихизис Шиге Жолт
Разредна настава Веселинка Срећков
Разредна настава Сања Тешановић
Разредна настава Славица Ивезић
Разредна настава Славица Јовић
Разредна настава Душица Лакушић
Разредна настава Душица Колак
Разредна настава Слађана Толанов
Разредна настава Слађана Љубичић