​Прва српска школа у Старом Керу (данашњем Змајеву) основана је 1703. године, а први учитељ о коме се нешто зна био је Стефан Мештер. 1772. године помиње се да је у селу био један учитељ, а да су становници Срби.Школа се налазила на углу данашњих улица Петра Драпишина и Иве Лоле Рибара. На захтев учитеља Николе Бугарског српска црквена општина је подигла 1887. године нову школску зграду, преко пута своје цркве, са три учионице и једним учитељским станом. После нагодбе 1876. године, према угарском закону, уведени су нови предмети. Уџбеници се штампају у Бечу а потом у Пешти. У селу је постојала и мађарска школа основана 1793. године, а 1830. отворена је и немачка школа у приватној кући са једном учионицом.

При свакој школи у месту, постојала је од 1854. године Пофторна школа. Похађали су је ученици од 12. до 15. године, а постојала је и вечерња школа за образовање одраслих и школа ученика у привреди.
Након Првог светског рата и уједињења 1918, насеље Стари Кер добија назив Пашићево, на Војводину је проширен школски Закон Краљевине Србије а школа добија назив Државна народна школа Краљице Марије. Тада су формирана четири мешовита српска одељења. Између два светска рата радио је велики број квалификованих учитеља. Образовање су стицали углавном у Сомбору, а били су врло активни и ван школе.

За време окупације (1941-44) настава се одвијала на мађарском језику, а након завршетка рата место добија ново име – Змајево, а школа “Јован Јовановћ Змај“, по чувеном српском песнику, чије име и данас носи. Од 1945. године почела је да ради четвороразредна школа са одељењима на српском и два комбинована одељења на мађарском језику. Од 1948-1955. године школа је имала и три разреда гимназије, односно, седмогодишње основно образовање са полагањем завршног испита који се звао мала матура. Школске 1955/56. године школа је прерасла у осморазредну а једно време у свом саставу је имала и девети и десети разред.

Школа је 1976. године добила нову, модерну зграду са 4500 квадратних метара корисног простора, у којој се и данас налази. Данас школа има преко 300 ученика и око 40 запослених радника. Настава се изводи у кабинетима, специјализованим учионицама, модерној фискултурној сали и отвореним спортским теренима. Дан школе је 24. новембар, дан рођења српског песникa Јована Јовановића Змаја. Тај дан се, као и дан Светог Саве, обележава у просторијама школе, пригодном приредбом у којој учествују ученици и наставници школе. Школа заузима значајно место у образовању и васпитању младих генерација и представља важан субјекат културног и јавног живота у Змајеву.