ВИЗИЈА:

*Циљ који постављамо себи као савремена школа јесте да се  наставници и стручна служба стално усавршавају,  како би својим својим компетенцијама помогли ученицима  да се оспособе за стицање и функционалну примену знања.

Настојимо да створимо ученике са високим моралним начелима, а који су уједно толерантни и прихватају различитости као део особености сваког бића.

Желимо да будемо школа у којој се са осмехом ради, борави и ствара.

 

МИСИЈА:

Наша школа прати савремене токове наставе, културе и уметности, али нас вишевековно постојање обавезује да чувамо и културно наслеђе и традицију.

Подстичемо развој личности ученика и њихову индивидуалност и креативност.

 

МОТО:

Где ја стадох, ти продужи….